Ο Αγώνας του Λαού της Παλαιστίνης

 

Οι Ιστοσελίδες της Ιντιφάντα

Λάβαμε:
Έλεγχος Παλαιστινίου
Από τον ΟΗΕ:   http://www.un.org/Depts/dpa/qpal/index.html