Αθήνα 27/02/02
Προς Πρύτανη ΕΜΠ
Κοινοποίηση Μέλη Δ.Σ. ΔΕΠ-ΕΜΠ.

Αξιότιμε Κύριε Πρύτανι

Πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύματα του τύπου ότι στη συνάντηση των πρυτάνεων με τον υπουργό, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και τα μισθολογικά θέματα ,των μελών ΔΕΠ, για τα οποία έχουν ήδη εξαγγελθεί απεργιακές κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα έχετε ορισθεί μέλους τριμελούς επιτροπής που θα συνεχίσει το διάλογο(;) με τον υπουργό για τη ρύθμιση των εν λόγω θεμάτων.

Ως μέλος του ΔΣ ΔΕΠ-ΕΜΠ, προτιμώ να αντιπαρέλθω την ευφορία που δημιουργούν οι υποσχέσεις του υπουργού και το κύρος των Πρυτάνεων και να σας εκφράσω τις σοβαρές μου επιφυλάξεις κυρίως για τη μεθοδευομένη διαδικασία. Αρχικά θεωρώ ευπρόσδεκτο και θεμιτό το ενδιαφέρον των Πρυτάνεων για προβλήματα του κλάδου δεδομένου ότι είναι και οι ίδιοι μέλη ΔΕΠ και λόγω της θέσης τους μπορούν να εξασκήσουν πολιτική πίεση προς το Υπουργείο για τα δίκαια αιτήματα μας. Όμως οι κ.κ. Πρυτάνεις θα πρέπει να σκεφθούν ότι η παρέμβασή τους έτσι όπως έγινε έχει τις εξής επιπτώσεις. Πρώτον υποκαθιστά, αν όχι θέτει στο περιθώριο, το καθ' ύλην αρμόδιο συλλογικό όργανο των μελών ΔΕΠ που είναι η ΠΟΣΔΕΠ μέσω της οποίας υποτίθεται ότι και οι ίδιοι οι Πρυτανεις εκφράζονται. Δεύτερο, ο κ. υπουργός που δεν έχει ακόμη δεχθεί τους εκπροσώπους της ΠΟΣΔΕΠ για τα εν λόγω θέματα, σκόπιμα κατά τη γνώμη μου, έκανε επιλογή συνομιλητή, Πρυτάνεις αντί ΠΟΣΔΕΠ. Με τον τρόπο αυτό τα μισθολογικά μας θέματα τίθενται αντικειμενικά υπό διαπραγμάτευση στο ίδιο τραπέζι με τα νομοσχέδια που προωθεί το υπουργείο και τα οποία κατά τη γνώμη μου απειλούν το δημόσιο χαρακτήρα και την αυτοτέλεια των ΑΕΙ.

Κύριε Πρύτανι ,επειδή είσθε και μέλος της τριμελούς επιτροπής διαλόγου με το υπουργείο, πιστεύω ότι θα πρέπει να διαμηνύσετε στον υπουργό και στους άλλους Πρυτάνεις ότι για τα θέματα του κλάδου ΔΕΠ ο κύριος συνομιλητής θα πρέπει να είναι η ΠΟΣΔΕΠ. Οι καλές σας υπηρεσίες μπορούν να προσφερθούν σε μία τριμερή συνάντηση υπουργού-ΠΟΣΔΕΠ-επιτροπής Πρυτάνεων, σύντομα και σε αποσύνδεση από την επόμενη σύνοδο των Πρυτάνεων δεδομένου ότι από την πλευρά μας υπάρχουν προτάσεις. Με τον τρόπο αυτό θα αποσυνδεθεί το μισθολογικό από τα κρίσιμα νομοσχέδια για τα ΑΕΙ και δεν θα συνεργήσετε στην υποκατάσταση των συνδικαλιστικών οργάνων των μελών ΔΕΠ από μορφές εκκολαπτόμενου πρυτανικού συνδικαλισμού.

Με εκτίμηση
Δημ Τσαμάκης Αν.Καθ
Μέλος ΔΣ.ΔΕΠ-ΕΜΠ