ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΠΕΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η απορρύθμιση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου και η μεταλλαγή του ακαδημαϊκού και δημόσιου χαρακτήρα του

Εταιρεία 

Πολιτικού Προβληματισμού

Νίκος Πουλαντζάς

Η «Εταιρεία Πολιτικού Προβληματισμού Νίκος Πουλαντζάς», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που αναπτύσσει για τα θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης, εξέδωσε το βιβλίο «Πανεπιστήμιο, η πολιτική της απορρύθμισης», συγγραφέας του οποίου είναι ο Λάζαρος Απέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ο συγγραφέας αναλύει μια σειρά μεγάλων παρεμβάσεων στους θεσμούς, τις λειτουργίες, το ρόλο και τη χρηματοδότηση του ελληνικού Πανεπιστημίου και τεκμηριώνει πώς με αυτές τις παρεμβάσεις απορρυθμίζεται η εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία του Πανεπιστημίου, μεταλλάσσεται ο ακαδημαϊκός και δημόσιος χαρακτήρας του και, τελικά, αποδίδεται ένας ρόλος περιφερειακός στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό σύστημα της χώρας. Όπως αναπτύσσεται στο βιβλίο: αυτές οι μεγάλες παρεμβάσεις αποτελούν την ελληνική εκδοχή των ενεργειών και των μέτρων με τα οποία η κυρίαρχη στην Ευρώπη νεοφιλελεύθερη πολιτική επιχειρεί, με προκρούστειο τρόπο, να αναμορφώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα, μέσα από τον «Ευρωπαϊκό χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης» και τον «Ευρωπαϊκό χώρο έρευνας» αντίστοιχα.

Ο συγγραφέας διαπιστώνει την άμεση ανάγκη να υπάρξει συγκροτημένη αντιπαράθεση, ώστε να αποτραπούν η απορρύθμιση και η περιθωριοποίηση των ελληνικών Πανεπιστημίων που επιτελούνται στο πλαίσιο του «εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας», και ελπίζει ότι η προϊούσα αποδιοργάνωση της συλλογικότητας στο πανεπιστήμιο είναι αναστρέψιμη.