φωτογραφίες / photos

από τις φυλακές 'Αμπού Γκράιβ', Ιράκ 2004 / Prisoners' of war - Iraq 2004

related article by Susan Sontag - Guardian, May 24, 2004